เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 088118

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
• ตรวจสอบรับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อต่างๆ และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้และการจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติง่าย
• ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายและลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน
• ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30,36) , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.2 , ภงด.3 , ถงด.53 , ภงด.54)
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การเบิกเงินสดย่อย การลงนามอนุมัติ รวมทั้งสรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย รายวันและรายเดือน
• กระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดทำรา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087875

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงขนม (เชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงขนม (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9600+

งานประจำ : 9600+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับบริการบนรถโดยสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086951

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PARTIME HOSTEL

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PARTIME HOSTEL

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
รับงานต่อเนื่องจากอีกกะหนึ่ง เริ่มจากตรวจเช็ค ความเรียบร้อยของบ้าน เป็นอย่างแรกว่าในช่วงที่เราไมไ่ด้อยู่ ทำงานนั้น
HOSTEL เป้นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่จะต้องทำ ต้องเติม ต้องดำเนินการในช่วงกะเราหรือไม่ นับจำนวนเงิน ส่งต่อ
และสิ่งที่ควรรู้ เช่นแขกคนไหนออกกี่โมง ต้องติดต่อ หรือเตรียมอะไรให้เขาไหม มีแขกคนไหนมีปัญหาอยู่แล้วบ้า
ในเรือ่งอะไร แขกคนไหนจ่ายแล้วหรือยังไมไ่ด้จ่าย ขั้นตอน เหมือนมีการ อัพเดท รายละเอียด ทั้งหมด จากนัน
ก็จะเตรียมในพื้นที่ของส่วนล๊อบบี้ ใหพร้อมรองรับแขก ที่จะเข้าใหม่ หรือ เตรี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086430

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(เดินทางต่างจังหวัดได้)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(เดินทางต่างจังหวัดได้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
-ควบคุม คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
( ดูแลคนงาน นำคนงานทำงานด้วยตัวเอง )
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
-สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

ทุกขั้นตอนมีที่ปรึกษา คอยให้คำปรึกษา เน้นรับบุคคลผู้มีความสนใจ ใฝ่รู้ อดทน พยายาม เปิดใจ พร้อมปรับตัว
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086427

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า(เดินทางได้ทุกจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า(เดินทางได้ทุกจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
วางแผนงาน ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน,ประจำปี
- เขียนแบบงานไฟฟ้า
- ถอดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการและวางแผนการใช้วัสดุ
- ควบคุมงานส่วนงานระบบไฟฟ้า+สุขาภิบาลดับเพลิง+ปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบ
(ออกต่างจังหวัดได้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086599

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุม และอนุมัติสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุม และอนุมัติสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.รับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน ระหว่างผู้จัดการแผนกและเจ้าหน้าที่การสินเชื่อและสาขาต่างๆ
ในภาคที่ต้องดูแล ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และความราบรื่น ในการทำงาน
2. รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปล่อยสินเชื่อในภาคที่ต้องดูแล ให้ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 086428

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยภายในสำนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visaหางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086600

ตำแหน่งงานว่างHR staff ( ระยะเวลา 3 เดือน )

ตำแหน่งงานว่างHR staff ( ระยะเวลา 3 เดือน )

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
การเก็บข้อมูลต่างๆ ทำงานในเชิงเอกสาร (word ,excel google drive , google form)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086601

ตำแหน่งงานว่างHR Specialist

ตำแหน่งงานว่างHR Specialist

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนงาน HRM
- ควบคุมข้อมูลในระบบHR
- สื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และการลงโทษ
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการ ในการจัดทำแผนกิจกรรมสัมพันธ์
- ให้คำปรึกษา ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เสนอแนวทางแก้ไขและจัดทำรายงานสรุป
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086004

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 9,600+

งานประจำ : 9,600+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
บริหารจัดการสต็อคอะไหล่ตาม order

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084722

วิศวกรโยธาภาคสนาม(เดินทางได้ทุกจังหวัด)

วิศวกรโยธาภาคสนาม(เดินทางได้ทุกจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
-ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้
- ควบคุมงานให้ตรงตามแผนงานของบริษัท
- ควบคุมงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ

ทุกขั้นตอนมีที่ปรึกษา คอยให้คำปรึกษา เน้นรับบุคคลผู้มีความสนใจ ใฝ่รู้ อดทน พยายาม เปิดใจ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับองค์กร)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084403

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
- สามารถปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินได้
- ความรู้ความสามารถด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30, เป็นอย่างดี
- ความรู้ด้านนำส่งประกันสังคม
- ความรู้ ระบบซื้อ(เจ้าหนี้),ระบบขาย(ลูกหนี้),ระบบการเงิน(รายได้),ระบบสินค้าคงเหลือ ในระบบบัญชีสำเร็จรูป Express I
- สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป Express I ได้
- สามารถปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินได้
- ความรู้ความสามารถด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30, เป็นอย่าง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083836
เลขที่ประกาศ : 083296

HRD Specialist

HRD Specialist

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• ดำเนินงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้อง และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
o HR Project (Employer Branding , Employee Experience , Employee Engagement)
o Organization Structure and Employee Structure
o Manpower Planning
o Training & Development
o Employee Relation & Core Value
o Performance Management System
o Talent and Successor Development
o HR Scorecard Report
• ประสานงาน ดำเนินการ ติดตาม ให้การทำงาน และการส่งมอบงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เกิดขึ้นตามมาตรฐา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083503

พนักงานครัวกลาง (โรงงาน)

พนักงานครัวกลาง (โรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. เชียงใหม่
เตรียมวัตถุดิบ ( ล้าง หั่น ปอก ผักผลไม้ ) เพื่อเตรียมส่งให้กับร้าน

ปฎิบัติงานช่วง 4 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า
มีที่พักให้
ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082737

เจ้าหน้าสโตร์ คลังสินค้า

เจ้าหน้าสโตร์ คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 10,000 ++

งานประจำ : 9,000 - 10,000 ++ เชียงใหม่
รับผิดชอบการตรวจสอบ การรับเข้า การเก็บรักษา และการเบิกจ่าย สินค้าในคลังสินค้าทุกชนิด
ให้ถูกต้องและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่างๆอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082712

พนักงานคาร์โก้ (เชียงใหม่)

พนักงานคาร์โก้ (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9600++

งานประจำ : 9600++ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1.ควบคุมดูแลพระกว่รคลังสินค้าในการรับ เก็บรักษา และการจ่ายสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
3.จดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน
4.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082652

นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิค DESIGN

นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิค DESIGN

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สามารถตัดต่อและออกแบบงานกราฟฟิคได้ ใช้โปรแกรม PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR และโปรแกรม
พื้นฐานในการตัดต่อรูป ตัดต่อวีดีโอได้ใจรักการออกแบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงข้อมูลบนเวบให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพิ่ม เติมเนื้อหา ข้อมุล รุปภาพ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 082653

นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาดออนไลน์

นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาดออนไลน์

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึง SOCIAL MEDIA
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เข้าสู้ช่องทางการจัดจำหน่ายในระบบ ELECTRONIC MARKETTING
ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ให้มีความพร้อมทันสมัยอยู่เสมอรับผิดชอบในส่วนงานของON LINE MARKETTING
ประสานงานกับลูกค้า และทีมงานในการจัดทำ WEBSITE FANPAGEMOBLE APPLICATION FACEBOOK APPLICATION
ร่วมศึกษา และสร้างแนวคิดใมห่ ๆ ในการสร้างในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ถึงกลุ่มลูกค้า อย่างมีประสิทธภาพ
มากที่สุด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082594

เจ้าหน้าที่สินเชื่อออนไลน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- ติดต่อสอบถามข้อมูลของทรัพย์สิน (รถรุ่นต่างๆ)
- พิจารณาข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น หากตรงตามข้อกำหนดของบริษัท (เรท) นำส่งสาขา
- ติดตามงานลูกค้าที่ส่งสาขาทั้งลูกค้าจัด และไม่จัดไฟแนนซ์
- ตรวจสอบ กรณีที่สาขาไม่พิจารณาลูกค้าในแต่ละราย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่