เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166064 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109303

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 340 บาท/วัน

งานประจำ : 340 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
พนักงานติดตามรถไก่ - ไข่ไก่ - อาหารสัตว์
ทดลองงาน 30 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
เมื่อบรรจุอัตราค่าจ้าง 340++ บาท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 115887

ตำแหน่งงานว่างArt Director

ตำแหน่งงานว่างArt Director

งานประจำ : เงินเดือน 20680 บาท/เดือน

งานประจำ : 20680 บาท/เดือน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ดูแลการจัดการฟาร์มไก่ไข่/ไก่พันธ์ุ/โรงฟักในฟาร์ม สาขา เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย
2.ควบคุมดูแลจัดการงานในฟาร์มให้เป็นไปตามแผนงาน,มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153334

ตำแหน่งงานว่างแรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างแรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน ชาย 335 หญิง 325 บาท/วัน

งานประจำ : ชาย 335 หญิง 325 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.เลี้ยงไก่-ดูแลความสะอาดในเล้าไก่
2.งานในโรงฟักลูกไก่
3.งานแรงงานทั่วไปในฟาร์ม-โรงฟักลูกไก่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 155505

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำฟาร์มไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำฟาร์มไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 13,600 บาท/เด

งานประจำ : เริ่มต้น 13,600 บาท/เด เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.งานด้านเอกสาร-บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ภายในฟาร์ม
2.ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆในบริษัท- หน่วยงานราชการ
3.งานตรวจนับสินค้า,ทำสต๊อคสินค้า,ดูแลสโตร์ช่าง
4.งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/ทำวัคซีน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/ทำวัคซีน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ทำวัคซีนไก่ทั้งหยอดตา/หู ฉีดวัคซีนไก่
และขับรถพาทีมงานไปทำงานที่เล้าลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160941

ตำแหน่งงานว่างนักการตลาด ONLINE

ตำแหน่งงานว่างนักการตลาด ONLINE

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000

งานประจำ : 15,000 - 30,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้คำแนะนำผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่าน SOCIAL MEDIA
เช่น FACEBOOK IG TIKTOK เป็นต้น
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160942

ตำแหน่งงานว่างนักวางแผนการเงิน

ตำแหน่งงานว่างนักวางแผนการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 100,000

งานประจำ : 30,000 - 100,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินรอบด้านแก่ผู้ที่สนใจ
เช่น
1) การบริหารจัดการความเสี่ยง
2) การบริหารการลงทุน
3) การวางแผนออมเงินระยะยาว
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160943

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 50,000

งานประจำ : 20,000 - 50,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้บริการด้านการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมกับลูกค้าที่สนใจ
ทั้ง ONLINE และ OFFLINE
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160944

ตำแหน่งงานว่างนักวางแผนภาษี

ตำแหน่งงานว่างนักวางแผนภาษี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000

งานประจำ : 15,000 - 30,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้บริการด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับลูกค้าที่สนใจ
ไม่ว่าจะเป็น ONLINE หรือ OFFLINE
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160945

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000

งานประจำ : 15,000 - 30,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้คำแนะนำด้านการวางแผนประกันชีวิตกับลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161135

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 50,000

งานประจำ : 20,000 - 50,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ให้คำแนะนำด้านการวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ให้แก่ลูกค้าทั้งในระบบ ONLINE และ ตามพื้นที่ต่าง ๆ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอิสระภาพด้านเวลา และต้องการความก้าวหน้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163168

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ทำวัคซีนไก่ทั้งหยอดตา/หู ฉีดวัคซีนไก่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 163468

ตำแหน่งงานว่างแรงงานหญิง คัดไข่ ยกไข่ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างแรงงานหญิง คัดไข่ ยกไข่ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1. ทำหน้าที่ยกไข่
2. ทำหน้าที่คัดไข่
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ทดลองงาน 20 วัน ค่าแรง 325.-/วัน
ผ่านทดลองงาน ค่าแรง 335.-/วัน

สวัสดิการอื่นๆ
1. ประกันสังคม
2. ค่าล่วงเวลา
สนใจต
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164430

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา จอมบึง(ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา จอมบึง(ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บั
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165767

ตำแหน่งงานว่างทีมประชาสัมพันธ์ ONLINE (PART TIME)

ตำแหน่งงานว่างทีมประชาสัมพันธ์ ONLINE (PART TIME)

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง ONLINE ต่าง ๆ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166551

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน , กระทบยอดคงเหลือ , สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย , สรุปข้อมูลภาษีเบื้องต้น , ประสานงานสำนักงานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166599

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขากาบเชิง (จ.สุรินทร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขากาบเชิง (จ.สุรินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• ออกตลาดหาลูกค้าใหม่
• ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้า
• ติดตามเร่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166865

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำโรงงาน ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำโรงงาน ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 10,000

งานประจำ : 9,000 - 10,000 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 167281

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขาทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช) **สาขาเปิดใหม่**

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขาทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช) **สาขาเปิดใหม่**

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 167282

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขาสิชล และ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช) **สาขาเปิดใหม่**

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขาสิชล และ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช) **สาขาเปิดใหม่**

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่