เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163538 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160386

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ไม่รวมค่าคอมมิ

งานประจำ : 12000 ไม่รวมค่าคอมมิ เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
- นำเสนอขายคอนโด ดูแลและให้บริการลูกค้าตลอดการขาย
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และพุดคุยให้ข้อมูลกับลูกค้า
- สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้กับลูกค้า
- การติดต่อประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160444

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา พาน (เชียงราย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา พาน (เชียงราย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ตรวจสอบสภาพ และประเมินราคารถเบื้องต้น
5. เสนอขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160445

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา บางกระทุ่ม (พิษณุโลก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา บางกระทุ่ม (พิษณุโลก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160077

ตำแหน่งงานว่างWeb Design Work From Home 10วัน/1,000บาท

ตำแหน่งงานว่างWeb Design Work From Home 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : เงินเดือน 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : 10วัน/1,000บาท เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน
ทำWeb Design
เข้าสำนักงาน3ครั้ง/เดือน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160079

ตำแหน่งงานว่างการตลาดการขายออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท

ตำแหน่งงานว่างการตลาดการขายออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : เงินเดือน 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : 10วัน/1,000บาท เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน
เข้าสนง.สัปดาห์ละ1วัน
ทำงานจากที่บ้าน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160078

ตำแหน่งงานว่างwebออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท

ตำแหน่งงานว่างwebออนไลน์ Work From Home 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : เงินเดือน 10วัน/1,000บาท

งานประจำ : 10วัน/1,000บาท เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน
ทำweb programer web page
เข้าสำนักงาน3ครั้ง/เดือน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159922

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-50,0000

งานประจำ : 19,000-50,0000 เชียงใหม่
สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินและการประกันชีวิตได้ครบวงจร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159928

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-100,000

งานประจำ : 30,000-100,000 เชียงใหม่
สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและการลงทุนได้ครบวงจร เช่น กองทุนรวม ประกัน ประกันควบการลงทุน(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159927

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-100,000

งานประจำ : 30,000-100,000 เชียงใหม่
สามารถแนะนำการเงินการลงทุนได้ครบวงจร เช่น กองทุนรวม, ประกัน, ประกันควบการลงทุน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมี ทีมผู้เชี่ยวชาญสอน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159926

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-50,0000

งานประจำ : 19,000-50,0000 เชียงใหม่
สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตได้ครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีอบรม)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159886

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมพรีมิกซ์และสารเสริม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมพรีมิกซ์และสารเสริม

งานนอกเวลา : เงินเดือน 330 บาท/วัน

งานนอกเวลา : 330 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
จัดเตรียมพรีมิกซ์และสารเสริมเพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิตอาหารสัตว์ และเพื่อขาย

ทดลองงาน 30 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
เมื่อบรรจุอัตราค่าจ้าง 340++ บาท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159714

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-50,000

งานประจำ : 19,000-50,000 เชียงใหม่
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สามารถให้คำปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) บริษัทมีอบรมให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159104

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
จัดทำ Content + เขียน Content สื่อโฆษณาใน Facebook
ดูแลจัดการ Facebook, Line@ และสื่อโฆษณา ทางออนไลน์ ของบริษัทฯ
ดูแลลูกค้าทั้ง online เเละ offline, หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายโอกาสทางการค้า
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159102

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
วางแผนงานการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาและสามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้
ควบคุมหน้างานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามรูปแบบของบริษัทและระยะเวลาที่กำหนด
ดูหน้างาน ความคืบหน้าของงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน
อ่านแบบแก้แบบ เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ เก็บข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
จัดหาและตรวจสอบวัสดุที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง คิดปริมาณค่าแรงและค่าวัสดุ(BOQ) พร้อมประมาณราคาการก่อสร้าง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159101

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
ออกแบบ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบ/จัดทำแบบDrawing แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม
สามารถเข้าร่วมประชุม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159103

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
1.จัดทำรายการรับ-จ่าย ,ทำตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ,ประสานงานจัดส่ง
2.จัดเก็บใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน, ในโปรแกรมบัญชี
3.ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
4.ทำค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน เงินสด Petty Cash
6.ทำเอกสารรับ-จ่าย Petty Cash
7.ทำรายงานปิดบัญชีทุกๆเดือน ขาย เงินสดย่อย ซื้อ
8.จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆ
9.จัดเก็บและแยกเอกสารส่งให้สำนักงานบัญชีในแต่ละเดือน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158636

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่
งานเอกสารทุกอย่าง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158329

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา จักราช

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา จักราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157748

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด เชี่ยงราย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด เชี่ยงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
เข้าพบลูกค้า นำเสนอโครงการ เป็น ที่ปรึกษา ด้านไอที สร้างคอนเนคชั่นกับลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157772

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1. ทำงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็ค / ซ่อมเครื่องจักร และโครงสร้างทั่วไป / งานไฟฟ้าในโรงงาน
3. ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่