เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7069 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131525

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 131569

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยไซต์งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร สั้งซื้อของ ตั้งเบิกเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visa และคนงานต่างด้าว
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาสกลนคร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาสกลนคร

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131329

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บ.

งานประจำ : 14,000 บ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ การตั้งหนี้ ทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบและบันทึกข้อมูลเงินสดย่อย จัดซื้อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131305

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาตลาดจตุจักร (ลำพูน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาตลาดจตุจักร (ลำพูน)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ
2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131119

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- อ่านแบบ เคลียร์แบบก่อสร้าง
- คิดปริมาณ วัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในดครงการ
- ควบคุม คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
( ดูแลคนงาน นำคนงานเข้าทำงานด้วยตัวเอง )
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131120

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ยะลา)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130998

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาบ้านหมี่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาบ้านหมี่

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ
2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131000

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาไชยสถาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาไชยสถาน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131008

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาบางระจัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาบางระจัน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131004

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาชุมพวง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาชุมพวง

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ
2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131005

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี และ ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130999

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขากาดหางดง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขากาดหางดง

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130848

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1.ดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การตลาด เพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่
2.ดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า.
3.ร่วมพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายและขยายส่วนแบ่งการตลาด
4.บริหารการทำงานหน่วยงานขาย รับ ส่ง สินค้าภายใต้การกำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วน และทันกำหนด
5.ควบคุมการจัดการงานรับส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน
6.วางแผนระบบสต๊อกสินค้าภายในให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการเบิก/ความต้องการของสาขา
7.จ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130838

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15000 - 20000

งานประจำ : 15000 - 20000 เชียงใหม่
- สรรหาพนักงานตามตำแหน่งงาน
- สรุปสถิติขาดลามาสาย
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130599

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาหนองไผ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาหนองไผ่

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกการนำเงินฝากธนาคาร
2.ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
3.นำส่งภาษีและทำรายงาน
4.ปิดงบการเงินและทำรายงานประกอบ
5.งานธุรการอื่นๆ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130267

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 30000 - 35000

งานประจำ : 30000 - 35000 เชียงใหม่
1.ดูแล รับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามนโยบายหลักและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.กำหนดงบประมาณประจำปี และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3.วิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดทิศทางเบื้องต้นของแผนการผลิตหลัก ให้สอดคล้องกันกับแผนการขาย
4.ดูแล Inventory วัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด
5.วิเคราะห์รายงานและสรุป พร้อมกับให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาวารินชำราบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาวารินชำราบ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ
2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129592

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ มี ท.2 ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ มี ท.2 ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129601

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขาชนแดน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขาชนแดน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 13 วันที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่