เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95847 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148951

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาโกรกพระ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาโกรกพระ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
*มีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้*
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149019

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000 - 20000

งานประจำ : 15000 - 20000 เชียงใหม่
1.จัดทำบัญชีทั่วไป
2.จัดทำด้านจ่าย
3.จัดทำ ภงด.3,53 ภพ.30
4.จัดทำเงินสดย่อย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149040

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 ++บาท/เ

งานประจำ : เริ่มต้น 12,000 ++บาท/เ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ทำสต๊อกสินค้า
2.ขายสินค้า
3.นับสินค้า
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148769

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านหมอ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านหมอ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
*มีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้*
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148503

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ต่อภาษี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ต่อภาษี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- ดำเนินการตรวจเช็คข้อมูลจากระบบในกรณีลูกค้าฝากชำระพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) และชำระภาษีเพื่อดำเนินตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ดำเนินการตรวจเช็คของมูลจากฝ่ายธุรการ กรณีรถใช้งานถึงกำหนดการชำระพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) และชำระภาษีเพื่อดำเนินตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ในกรณีที่รถต้องมีการตวจเช็คสภาพ (ตรอ.) เตรียมรับใบตรวจสภาพรถจากสาขา เตรียมออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ของรถตามรายการที่เตรียมไว้
- ดำเนินการเพื่อรวบรวมเอกสารสำหรับการชำระพระราชบัญญัติคุ้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148504

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุม และอนุมัติสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุม และอนุมัติสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.รับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน ระหว่างผู้จัดการแผนกและเจ้าหน้าที่การสินเชื่อและสาขาต่างๆ
ในภาคที่ต้องดูแล ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และความราบรื่น ในการทำงาน
2. รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปล่อยสินเชื่อในภาคที่ต้องดูแล ให้ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148492

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา ซีคอน ศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา ซีคอน ศรีนครินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 ++

งานประจำ : 14,000 ++ เชียงใหม่
รับสมัครพนักงานประจำ Fulltime
- พนักงานบริการ
- พนักงานแคชเชียร์
- พนักงานฝ่ายเครื่องดื่ม
- พนักงานครัว (ทำอาหารตามออร์เดอร์)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148502

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาปง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาปง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148467

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขา แพร่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขา แพร่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148466

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขา เลย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขา เลย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148273

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ
- ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อยและคนงาน


** สามารถเดินทางไปช่วยงานตามไซต์งานของบริษัท
ได้ทุกจังหวัด

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148298

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและดูแลลูกค้า(อาหารสัตว์น้ำ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและดูแลลูกค้า(อาหารสัตว์น้ำ)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ไม่รวมค่

งานประจำ : 25,000-30,000 บาท ไม่รวมค่ เชียงใหม่
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. เข้าพบลูกค้าในแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา และนำเสนอขายอาหารสัตว์น้ำของบริษัทเช่น อาหารปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับลูกค้า
2.ดูแลเอกสารในการเปิดบัญชีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าให้กับบริษัท
3.ติดตามผลการใช้อาหารบริษัทและความต้องการใหม่ๆของลูกค้า
4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติม
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148346

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ร้อยเอ็ด

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจฟรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
*มีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้*
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148272

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

**ไม่มีปัญหาในการไปทำงานไซต์ต่างจังหวัด**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147667

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านแฮด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านแฮด

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
*มีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้*
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147666

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาหนองหาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาหนองหาน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
*มีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้*
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147671

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาเพ็ญ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาเพ็ญ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147565

ตำแหน่งงานว่างพนักดูแล ร้าน E SPORT กะ กลางวัน เป็นร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ เชียงใหม่และหาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักดูแล ร้าน E SPORT กะ กลางวัน เป็นร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ เชียงใหม่และหาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน คิดเป็นกะ เป็นวัน

งานประจำ : คิดเป็นกะ เป็นวัน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ดูแลขายคูปอง ทำยอดขาย เชียรลูกค้าซื้อคูปอง คิด โปรแกรม คิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ และ ดูแลความสะอาดร่วมกัน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147647

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาหนองฉาง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาหนองฉาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147649

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาหนองแค

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา สาขาหนองแค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่