เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166797 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144371

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการเงินและการลงทุน

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการเงินและการลงทุน

งานประจำ : เงินเดือน 36,000

งานประจำ : 36,000 เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) บริษัทมีอบรมให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145348

ตำแหน่งงานว่างPartner Life insurance

ตำแหน่งงานว่างPartner Life insurance

งานประจำ : เงินเดือน 18,0000-50,000

งานประจำ : 18,0000-50,000 เชียงใหม่
ว่างแผน, ส่งเสริมการตลาด ธุรกิจร่วมก้น
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 146461

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 19,000

งานประจำ : 19,000 เชียงใหม่
แนะนำชวนออมเงินระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ลดหย่อนภาษี วางแผนมรดก วางแผนการศึกษาบุตร สุขภาพ
1. part time เสริมรายได้
2. full time
(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มาอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 147390

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ PROJECT IT ประจำจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ PROJECT IT ประจำจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 หรือ ขึ้นอยู่

งานประจำ : 12000-15000 หรือ ขึ้นอยู่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผน งานโครงการ กับสำนักงานใหญ่ ออกพบปะลูกค้า เรียนรู้งานไอที อย่างสมำเสมอ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 147565

ตำแหน่งงานว่างพนักดูแล ร้าน E SPORT กะ กลางวัน เป็นร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ เชียงใหม่และหาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักดูแล ร้าน E SPORT กะ กลางวัน เป็นร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ เชียงใหม่และหาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน คิดเป็นกะ เป็นวัน

งานประจำ : คิดเป็นกะ เป็นวัน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ดูแลขายคูปอง ทำยอดขาย เชียรลูกค้าซื้อคูปอง คิด โปรแกรม คิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ และ ดูแลความสะอาดร่วมกัน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 149447

ตำแหน่งงานว่างmagenta

ตำแหน่งงานว่างmagenta

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-50,000

งานประจำ : 20,000-50,000 เชียงใหม่
ผู้แนะการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์ โครงการมีสอน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 149448

ตำแหน่งงานว่างแปลภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างแปลภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน 19,000

งานประจำ : 19,000 เชียงใหม่
งานแปลภาษาจีนอธิบายให้ลูกค้าเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประกันสุขภาพ ประกันควบการลงทุน และประกัน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 150613

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการตลาดออนไลน์ (Head Of Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการตลาดออนไลน์ (Head Of Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขายผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
- สรุป วิเคราะห์ผลการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงาน ให้ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 150614

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการช่างเเละอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการช่างเเละอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
-ประสานงานการติดตั้งเครื่อง
-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายช่างในแต่ละเดือน
-จัดทำเอกสารรับเข้า-ส่งออกของเครื่อง
-อัพเดตข้อมูลเครื่อง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 151300

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรนิกส์ สาขาเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรนิกส์ สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
มีความรู้ด้านไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 151557

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 1XXXX

งานประจำ : 1XXXX เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สนับสนุน การดำเนินงานโครงการ รวบรวมเอกสาร ข้อมูลงานโครงการ จัดทำข้อมูลงานโครงการและงานระบบเอกสาร
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เรื่องระบบ เนตเวริค์ สามารถ เขียน แผนงาน หรือ ทำดครงการกับมหาวิทยาลัยได้
มีความสามารถในการโน้มน้าว หรือพูดคุยเป็นพิเศษ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 152056

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 เชียงใหม่
แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เงินออม เกษียณ ลดหย่อนภาษี สุขภาพและให้คำปรึกษาการเงินครบวงจร (ไม่มีประสบการณ์มีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 152640

ตำแหน่งงานว่างMDRT

ตำแหน่งงานว่างMDRT

งานประจำ : เงินเดือน 85,0000

งานประจำ : 85,0000 เชียงใหม่
สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนได้ครบวงจร ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทมีอบรมเต็มหลักสูตร 6 เดือน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153334

ตำแหน่งงานว่างแรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างแรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน ชาย 335 หญิง 325 บาท/วัน

งานประจำ : ชาย 335 หญิง 325 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.เลี้ยงไก่-ดูแลความสะอาดในเล้าไก่
2.งานในโรงฟักลูกไก่
3.งานแรงงานทั่วไปในฟาร์ม-โรงฟักลูกไก่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153898

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตขนมเบเกอรี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตขนมเบเกอรี่

งานประจำ : เงินเดือน 13000.00++

งานประจำ : 13000.00++ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
-ทำเบเกอรี่และขนมอบ มีทักษะการชั่ง ตวง วัด แป้ง และความรู้ความเข้าใจในการทำเบเกอรี่
- เตรียมอุปกรณ์ สำหรับทำขนมเบเกอรี่
- ทำเบเกอรี่ตามที่ได้รับหมอบหมาย
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153916

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเบเกอรี่หน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเบเกอรี่หน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000.00++

งานประจำ : 13,000.00++ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
-บริการลูกค้า
-จัดเตรียมสินค้าให้พร้อมขาย
- อบพาย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกงาน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154742

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาการเงินได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีสอนให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 154743

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำด้านการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154744

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้บริการด้านการเงินได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่