เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166796 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 154745

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154746

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน(ไม่มีประสบการณ์บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154748

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154749

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมี อบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154750

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินได้รอบด้าน (ไม่มีประสบการณ์ บริษัทมีสอน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 154752

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ เชียงใหม่
ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156207

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ร้านเกมส์ สาขา E SPORT หาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ร้านเกมส์ สาขา E SPORT หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตาม ค่ากะ ของแต่ล

งานประจำ : ตาม ค่ากะ ของแต่ล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายใน ร้าน ลูกค้า เข้าหรือ ลุกออกจากโต๊ะต้องทำความสะอาด คีย์บอรด์ เม้าส์
และแป้นพิมม์
เช็คเครื่องทุกวันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ รายงานและวางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156423

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและฝ่ายขาย ที่บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์/พิษณุโลก

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและฝ่ายขาย ที่บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์/พิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วิเคราะห์และวางแผนการตลาดในพื้นที่นั้นๆ
สร้างสื่อโฆษณาที่จะใช้โปรโมท
ประสานงานกับสำนักงานใหญ่
สามารถ Work From Home ได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156984

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการเงินและการลงทุน

ตำแหน่งงานว่างผู้แนะนำการเงินและการลงทุน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-50,000

งานประจำ : 20,000-50,000 เชียงใหม่
แนะนำแผนการเงินการลงทุน อาทิกองทุนรวม ประกัน ประกันควบการลงทุน(บริษัทมีอบรมติวสอบให้ฟรี)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156985

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต(พาสไทม์,ฟูลไทม์)

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนประกันชีวิต(พาสไทม์,ฟูลไทม์)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 เชียงใหม่
วางแผนการเงินด้านประกันภัยครบวงจร คุ้มครองชีวิต สุขภาพ ออม เกษียณ ลดหย่อนภาษี (ไม่มีประสบการณ์ มีอบรมให้)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/ทำวัคซีน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/ทำวัคซีน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ทำวัคซีนไก่ทั้งหยอดตา/หู ฉีดวัคซีนไก่
และขับรถพาทีมงานไปทำงานที่เล้าลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 157748

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด เชี่ยงราย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด เชี่ยงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
เข้าพบลูกค้า นำเสนอโครงการ เป็น ที่ปรึกษา ด้านไอที สร้างคอนเนคชั่นกับลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158636

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่
งานเอกสารทุกอย่าง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159714

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-50,000

งานประจำ : 19,000-50,000 เชียงใหม่
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สามารถให้คำปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) บริษัทมีอบรมให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159926

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-50,0000

งานประจำ : 19,000-50,0000 เชียงใหม่
สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตได้ครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีอบรม)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160666

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน ทางด้าน บัญชี เอกสาร ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน ทางด้าน บัญชี เอกสาร ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตาม ค่ากะ ของแต่ล

งานประจำ : ตาม ค่ากะ ของแต่ล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ออกใบกำกับภาษี ได้ ใบเสร็จรับเงิน จัดทำรายงน ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ตัดลูกหนี้ ในโปรแกรม บัญชี ทำงานจันทร์ -ศูกร์
หยุดวันเสาร์ และ อาทิตย์ ทำบันทึกประกัน เกี่ยวกับรถในบริษัท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160667

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ พลาซา (ธุรการทางด้านบัญชี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ พลาซา (ธุรการทางด้านบัญชี)

งานประจำ : เงินเดือน 1XXXX

งานประจำ : 1XXXX เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ออกใบกำกับภาษี ได้ ใบเสร็จรับเงิน จัดทำภาษี ซื้อ ภาษีขาย ตัดลูกหนี้ ในโปรแกรม บัญชี ทำงาน จันนทร์-เสาร์
หยุดววันอาทิตย์ บัญทึกบัญชี ลูกหนี้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160668

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ร้านเกมส์ สาขา E SPORT เชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ร้านเกมส์ สาขา E SPORT เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตาม ค่ากะ ของแต่ล

งานประจำ : ตาม ค่ากะ ของแต่ล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ขายคูปองเกมศื ขาย เครือ่ง ดื่ม ขายขนม เก็บขยะ เก็บเก้าอี้ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ทำความสะอาด คอม อุปกรร์คอม
และทำความสะอาด ร้าน กวาดพื้น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ เช็ดกระจก
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160725

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา บ้านไผ่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา บ้านไผ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในสาขา
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานของสาขา การแก้ไขในเรื่องต่างๆ ของสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่