เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166797 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161320

ตำแหน่งงานว่างแรงงานโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างแรงงานโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 330 บาท/วัน

งานประจำ : 330 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ลงวัตถุดิบ
2.ลงบ่อ
3.ขึ้นอาหารและวัตถุดิบ
4.บรรจุอาหาร
5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161473

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ครบุรี(นครราชสีมา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ครบุรี(นครราชสีมา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
***ต้องมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้***
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ตรวจสอบสภาพ และประเมินราคารถเบื้องต้น
5. เสนอขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า
6. การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161526

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หนองบัวลำภู

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หนองบัวลำภู

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
รายละเอียดงาน
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ตรวจสอบสภาพ และประเมินราคารถเบื้องต้น
5. เสนอขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161633

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
นำของเข้าสต๊อค แต่ละวัน นับสต๊อคสินค้าอยู่ตลอดเวลา

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162062

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หนองวัวซอ(อุดรธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หนองวัวซอ(อุดรธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162159

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน (ชาย)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน (ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 162160

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- การวางแผนการทำงานแผนกบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- แก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานในสายบังคับบัญชา
- จัดทำงบบัญชี ปิดงบประจ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163168

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ทำวัคซีนไก่ทั้งหยอดตา/หู ฉีดวัคซีนไก่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163317

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานตามหน่วยงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานตามหน่วยงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 1XXXX

งานราชการ : 1XXXX เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
โทรประชาสัมพันธ์ ตามหน่วยงานราชการ รับปัญหา แก้ปัญหา ร่วมกัน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163319

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด น่าน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงาน ประจำจังหวัด น่าน

งานประจำ : เงินเดือน 1XXXX

งานประจำ : 1XXXX เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สามารถ แนะ นำ บริษัท ประสานงานภาครัฐ เสนอราคา สินค้า มีการพูดคุยประสานงานได้เป็นอย่างดี วางแผนงานขายกับสำนักงานใหญ สามารถแก้ไข หน้างานได้ ติดตั้ง แก้ไขเครือ่งคอมที่เกิดการผิด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163468

ตำแหน่งงานว่างแรงงานหญิง คัดไข่ ยกไข่ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างแรงงานหญิง คัดไข่ ยกไข่ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1. ทำหน้าที่ยกไข่
2. ทำหน้าที่คัดไข่
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ทดลองงาน 20 วัน ค่าแรง 325.-/วัน
ผ่านทดลองงาน ค่าแรง 335.-/วัน

สวัสดิการอื่นๆ
1. ประกันสังคม
2. ค่าล่วงเวลา
สนใจต
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164430

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา จอมบึง(ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา จอมบึง(ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บั
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 164520

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ภาคใต้ สุราษฏ์ธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ภาคใต้ สุราษฏ์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164754

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา บ้านไผ่ สาขาไทรโยค (จ.ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา บ้านไผ่ สาขาไทรโยค (จ.ขอนแก่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าต เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164758

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาพวังน้อย สาขาอยุธยา สาขาลาดบัวหลวง สาขาเสนา สาขาผักไห่ (สุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาพวังน้อย สาขาอยุธยา สาขาลาดบัวหลวง สาขาเสนา สาขาผักไห่ (สุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• ออกตลาดหาลูกค้าใหม่
• ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้า
• ติดตามเร่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164759

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาลาดยาว สาขาเก้าเลี้ยว (นครสวรรค์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาลาดยาว สาขาเก้าเลี้ยว (นครสวรรค์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• ออกตลาดหาลูกค้าใหม่
• ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้า
• ติดตามเร่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165487

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาตลาดนัดจตุจักร (ลำพูน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาตลาดนัดจตุจักร (ลำพูน)

งานประจำ : เงินเดือน 1100++

งานประจำ : 1100++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166444

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาศรีสงคราม (นครพนม)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาศรีสงคราม (นครพนม)

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 166486

ตำแหน่งงานว่างGroom (พนักงานดูแลม้า)

ตำแหน่งงานว่างGroom (พนักงานดูแลม้า)

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166487

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา รัตนบุรี และสาขาสำโรงทาบ (สุรินทร์)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา รัตนบุรี และสาขาสำโรงทาบ (สุรินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
• ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่