เชียงใหม่ หางดง หนองควาย หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางดง หนองควาย หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95826 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 149040

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 ++บาท/เ

งานประจำ : เริ่มต้น 12,000 ++บาท/เ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ทำสต๊อกสินค้า
2.ขายสินค้า
3.นับสินค้า
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115887

ตำแหน่งงานว่างArt Director

ตำแหน่งงานว่างArt Director

งานประจำ : เงินเดือน 20680 บาท/เดือน

งานประจำ : 20680 บาท/เดือน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ดูแลการจัดการฟาร์มไก่ไข่/ไก่พันธ์ุ/โรงฟักในฟาร์ม สาขา เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย
2.ควบคุมดูแลจัดการงานในฟาร์มให้เป็นไปตามแผนงาน,มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112398

ตำแหน่งงานว่างCommis Pastry / Bread bakery (ประจำครัวกลาง สาธุประดิษฐ์ 20)

ตำแหน่งงานว่างCommis Pastry / Bread bakery (ประจำครัวกลาง สาธุประดิษฐ์ 20)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บาท/เดือน

งานประจำ : 16,000 บาท/เดือน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรในฟาร์ม
2.งานติดตั้ง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ภายในฟาร์ม
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109298

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน รายวันชาย @ 335 บาท/ว

งานประจำ : รายวันชาย @ 335 บาท/ว เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.พนักงานดูแลไก่ในโรงเรือน
2.ทำงานทั่วไปในฟาร์มไก่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
3.พนักงานสามารถเลือกพักประจำฟาร์ม /ไป-กลับ ได้
4.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109302

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 335 บาท/วัน

งานประจำ : 335 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ยกไข่ เข็นไข่
2.คัดไข่
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109301

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีนไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำวัคซีนไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 335 บาท/วัน

งานประจำ : 335 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ทำวัคซีนไก่ไข่ (มีพี่เลี้ยงสอนงาน)

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108050

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆภายในบริษัทฯ
2.ควบคุมและพัฒนางานในแผนกบุคคลและพนักงานบริษัทฯ
3.พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลเข้าทำงานให้กับบริษัทฯ
4.ดูแลความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯและบริษัทในเครือ อาร์.พี.เอ็ม กรุ๊ป
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109303

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 340 บาท/วัน

งานประจำ : 340 บาท/วัน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
พนักงานติดตามรถไก่ - ไข่ไก่ - อาหารสัตว์
ทดลองงาน 30 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
เมื่อบรรจุอัตราค่าจ้าง 340++ บาท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 107946

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1. ควบคุมดูแลด้านยานยนต์ต่างๆ เช่น รถกระบะ รถหกล้อ รถสิบล้อเป็นต้น
2. บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109304

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ขับรถบรรทุก รับ-ส่ง สินค้า ทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และขนส่งระหว่างจังหวัด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109300

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน 16,600 บาท/เดือน

งานประจำ : 16,600 บาท/เดือน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯและบริษัทฯในเครืออาร์.พี.เอ็ม กรุ๊ป
2.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109299

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท/เด

งานประจำ : เริ่มต้น 15,000 บาท/เด เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1.งานช่างซ่อมบำรุงทั่วไปภายในฟาร์ม เช่น งานประปา งานไฟฟ้า งานอ๊อคเชื่อม
2.ดูแลรักษาอุปกรณ์การเลี้ยงภายในเล้า เช่น PM เครื่องจักรต่างๆ
3.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 101832

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและลงวัตถุดิบอินเทค4

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและลงวัตถุดิบอินเทค4

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท/เด

งานประจำ : เริ่มต้น 12,000 บาท/เด เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ควบคุมการลงวัตถุดิบที่อินเทค4 และช่วยลงวัตถุดิบอินเทค1
เก็บตัวอย่างอาหารบรรจุ และวัตถุดิบที่จัดเก็บภายในไซโล
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 24/09/2562

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่