เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95847 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148273

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ
- ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อยและคนงาน


** สามารถเดินทางไปช่วยงานตามไซต์งานของบริษัท
ได้ทุกจังหวัด

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148272

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

**ไม่มีปัญหาในการไปทำงานไซต์ต่างจังหวัด**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142281

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานยะลา)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142231

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (เดินทางต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (เดินทางต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- เขียนแบบโครงสร้างงานไฟฟ้า
- ถอดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการและวางแผนการใช้วัสดุ
- ควบคุมงานส่วนงานระบบไฟฟ้า+สุขาภิบาลดับเพลิง+ปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบ
- เดินทางปฏิบัติงานไซต์งานต่างจังหวัดได้
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน
- เดินทาง ช่วยงานต่างจังหวัดได้ทุกไซต์งาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142224

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางได้ทุกจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางได้ทุกจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141045

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (ต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (ต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ทำเอกสารตั้งเบิก สดย่อย - ออกใบสั่งซื้อ
- ติดต่อประสานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำเอกสารตั้งเบิกรายการต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในไซต์งาน


** มีที่พักและค่าเดินทางให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140894

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (สมุทรสงคราม)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (สมุทรสงคราม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ทำเอกสารตั้งเบิก สดย่อย - ออกใบสั่งซื้อ
- ติดต่อประสานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำเอกสารตั้งเบิกรายการต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในไซต์งาน

** ทำงานที่ไซต์งานอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 7
จ.สมุทรสงคราม
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138272

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีไซต์งานต่างๆ
- จ.กระบี่
-
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137588

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
- ทำเอกสารตั้งเบิกเงิน , ผลงานผู้รับเหมา
- เปิด PO สั่งซื้อวัสดุ
- ดูแลคนงานต่างด้าว , ต่ออายุเอกสารคนงาน (90 วัน)

** มีที่พักที่ไซต์งานให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137083

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
- ทำเอกสารตั้งเบิกเงิน , ผลงานผู้รับเหมา
- เปิด PO สั่งซื้อวัสดุ
- ดูแลคนงานต่างด้าว , ต่ออายุเอกสารคนงาน (90 วัน)

** มีที่พักที่ไซต์งานให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134902

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- มีความรู้ทางด้านภาษีระดับปานกลาง
- วางแผนระบบภาษีของบริษัท
- บริหารจัดการด้านภาษีและกระบวนการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบภาษีต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
- บริหารจัดการยอดคงเหลือทางภาษี
- เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134903

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อ
- ตรวจสอบและออกเอกสาร PO
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทและภายนอก
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131569

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยไซต์งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร สั้งซื้อของ ตั้งเบิกเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visa และคนงานต่างด้าว
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131119

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- อ่านแบบ เคลียร์แบบก่อสร้าง
- คิดปริมาณ วัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในดครงการ
- ควบคุม คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
( ดูแลคนงาน นำคนงานเข้าทำงานด้วยตัวเอง )
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131120

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ยะลา)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125498

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยไซต์งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร สั้งซื้อของ ตั้งเบิกเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visa และคนงานต่างด้าว

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115053

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาภาคสนาม(เดินทางต่างจังหวัดได้)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาภาคสนาม(เดินทางต่างจังหวัดได้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เดินทางปฏิบัติงานที่ จ. ยะลา ไ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115586

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
สนอขายหลังคาเหล็กเมทัลชีท แนะนำสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปิดการขายได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27/11/2562
เลขที่ประกาศ : 115042

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยไซต์งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร สั้งซื้อของ ตั้งเบิกเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visa และคนงานต่างด้าว

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115052

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(เดินทางต่างจังหวัดได้)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(เดินทางต่างจังหวัดได้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- อ่านแบบ เคลียร์แบบก่อสร้าง
- คิดปริมาณ วัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในดครงการ
- ควบคุม คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
( ดูแลคนงาน นำคนงานเข้าทำงานด้วยตัวเอง )
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เดินทางปฏิบัติงานที่ จ. ยะลา ได้

* ทุกขั้นตอนมีที่ปรึกษา คอยให้คำปรึกษา *
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 27/11/2562

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่