เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95847 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 105235

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา สีคิ้ว

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา สีคิ้ว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104488

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่
1.จัดวาระการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม
2.ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก
3.ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม
4.รวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105191

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ประจำสาขา เมืองกำแพงเพชร-พรานกระต่าย-ขาณุวรลัษณบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ประจำสาขา เมืองกำแพงเพชร-พรานกระต่าย-ขาณุวรลัษณบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105215

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขา สว่างอารมณ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขา สว่างอารมณ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกการนำเงินฝากธนาคาร
2.ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
3.นำส่งภาษีและทำรายงาน
4.ปิดงบการเงินและทำรายงานประกอบ
5.งานธุรการอื่นๆ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105234

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา ชนบทและพล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขา ชนบทและพล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104508

ตำแหน่งงานว่างพนักงานครัว ( สาขา The Circle ราชพฤกษ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานครัว ( สาขา The Circle ราชพฤกษ์)

งานประจำ : เงินเดือน 14000-15000

งานประจำ : 14000-15000 เชียงใหม่
เตรียมความพร้อมงานในครัวให้พร้อมก่อนเปิดร้าน
เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับปรุงอาหารอยู่เสมอ
ปฏิบัติงานเตรียมและปรุงอาหารตามขั้นตอนที่กำหนด
ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562
เลขที่ประกาศ : 105233

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
บริหารจัดการงานภายในสาขา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104496

ตำแหน่งงานว่างพนักงานครัว (สาขาเชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานครัว (สาขาเชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ เชียงใหม่
ปฏิบัติงานในครัวตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม (ครัวร้อน ครัวเย็น ครัวผัด ครัวล้าง ........)

*รับสมัครจำนวนมาก รองรับการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104507

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่
- งานสรรหาผู้สมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน (หน้าที่หลัก)
- งานเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
- งานพนักงานสัมพันธ์ เช่น ดูแลความเป็นอยู่ ดูแลเรื่องกฎระเบียบพนักงาน
ตอบข้อซักถามพนักงาน ร่วมประชุมกับพนักงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
เช่น จัดหางาน , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , ประกันสังคม , สถานศึกษา
- งานอื่นๆตามนโยบายของบริษัท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105220

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ประจำสาขา ชัยภูมิ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ประจำสาขา ชัยภูมิ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104497

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (สาขาดาดฟ้าลาซาล)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (สาขาดาดฟ้าลาซาล)

งานประจำ : เงินเดือน 15000 - 20000

งานประจำ : 15000 - 20000 เชียงใหม่
-ให้บริการลูกค้า
-ดูแลบริหารจัดการระบบงานทั่วไปในร้าน
-นำความรู้ใหม่ๆมาปรับปรุง แก้ไข และบริหารจัดการสาขา

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103229

ตำแหน่งงานว่างISO SPECIALIST

ตำแหน่งงานว่างISO SPECIALIST

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
• Ensure that the QEMR is established, implemented and maintained and continually improve its effectiveness in
accordance with ISO standard.
• Ensure that process needed for the QEMR is determined and its application throughout organization.
• Ensure that optimum sequence and interaction of processes are determined.
• Ensure that criteria and methods are clearly defined to ensure both of operation and control processes are effectively performed.
• Ensure that all Documents needed for the
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 08/10/2562
เลขที่ประกาศ : 103228

ตำแหน่งงานว่างQuality Manager

ตำแหน่งงานว่างQuality Manager

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
Quality Management System.

Ensure the Quality Management System (QMS) is effectively established, implemented and maintained to be in compliance with ISO9001, ISO14001, ISO13485 and other relevant regulatory requirements in Thailand and all other applicable requirements
Responsible for effective quality processes including procedures, documentation systems, tools, metrics and measurable improvements that are required to meet quality system standards.
Create, document and implement inspectio
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 08/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102994

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
- จัดทำและสร้างแบรนด์ / ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้มีความชัดเจนและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ / ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนและควบคุมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามแผนงานของบริษัท
- ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆ เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับยอดขาย
- ดำเนินการงานส่งเสริมการขาย รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้
- ดูแลและรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
- รับผิดชอบการตลาดในรูปแบบออนไลน์
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 04/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102834

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึก

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 เชียงใหม่
1. สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินได้รอบด้าน
2. แนะนำการเงินการลงทุนได้
(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานมาก่อน มีอบรมให้ทุกขั้นตอน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 03/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102809

ตำแหน่งงานว่างMarketing Communication

ตำแหน่งงานว่างMarketing Communication

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- ปฏิบัติงานการด้านสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือ IMC อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธด้านการตลาดขององค์กร
- จัดหาและประสานงาน Media Agency ในระดับ Local และ Nation wide และSupplier
- วางแผนและดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อผลักดันให้กิจกรรมการตลาดบรรลุวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานสื่อสารการตลาด
- จัดทำรายงานประจำเดือน หรือรายงานสร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 02/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102600

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดฝึกงาน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 เชียงใหม่
1. สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินได้รอบด้าน
2. แนะนำการเงินการลงทุน
(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานมาก่อน มีอบรมให้ทุกขั้นตอน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 30/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102587

ตำแหน่งงานว่างAccounting Manager

ตำแหน่งงานว่างAccounting Manager

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
Manage day-to-day accounting operations and ensure that there is a redundant process backup in place for every critical operation
Monitor emerging technology to determine ways to automate the accounting process without sacrificing accuracy and accountability
Develop monthly and quarterly accounting reports for the management and executive teams
Implement and monitor the month, quarter and year-end closeout accounting schedules
Achieves accounting operational objectives by contributing accoun
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 30/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101832

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและลงวัตถุดิบอินเทค4

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและลงวัตถุดิบอินเทค4

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท/เด

งานประจำ : เริ่มต้น 12,000 บาท/เด เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
ควบคุมการลงวัตถุดิบที่อินเทค4 และช่วยลงวัตถุดิบอินเทค1
เก็บตัวอย่างอาหารบรรจุ และวัตถุดิบที่จัดเก็บภายในไซโล
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 24/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101853

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขา มโนรมย์ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขา มโนรมย์ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ
2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 24/09/2562

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่