เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166797 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 150613

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการตลาดออนไลน์ (Head Of Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการตลาดออนไลน์ (Head Of Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขายผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
- สรุป วิเคราะห์ผลการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงาน ให้ฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 150614

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการช่างเเละอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการช่างเเละอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
-ประสานงานการติดตั้งเครื่อง
-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายช่างในแต่ละเดือน
-จัดทำเอกสารรับเข้า-ส่งออกของเครื่อง
-อัพเดตข้อมูลเครื่อง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162159

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน (ชาย)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน (ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162160

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- การวางแผนการทำงานแผนกบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- แก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานในสายบังคับบัญชา
- จัดทำงบบัญชี ปิดงบประจ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 169845

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC (เเม่ฮ่องสอน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC (เเม่ฮ่องสอน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถเเล

งานประจำ : ตามความสามารถเเล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตกาแฟ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์น้ำหวาน และสินค้าบริการ ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
- ควบคุมคุณภาพทางประสาทสัมพั
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 169846

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต (เเม่ฮ่องสอน)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต (เเม่ฮ่องสอน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถเเล

งานประจำ : ตามความสามารถเเล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- บริหารบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การจัดการและวางแผนการทำงานพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินปั
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 162157

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำห้าง, PC, พนักงานแนะนำสินค้า (ประจำห้างไทวัสดุ สาขาโคราช)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำห้าง, PC, พนักงานแนะนำสินค้า (ประจำห้างไทวัสดุ สาขาโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- ดูแลและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่บริษัท ส่งเสริม
- ให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชที่บริษัท ส่งเสริม
- จัดเตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
- ศึกษาข้อมูลงา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166670

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า PC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า PC

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- สร้างทีมพนักงาน PC ที่สามารถทำงานเวียนได้ทุกสาขา บริหารพนักงานและจัดการองค์ความรู้ภายในสังกัดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำเสนอการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162162

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่งเสริมโครงการเกษตร (ชาย)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่งเสริมโครงการเกษตร (ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- ดูแลและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่บริษัทส่งเสริม
- ให้ความรู้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชที่บริษัทส่งเสริม
- จัดเตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
- ศึกษาข้อมูลงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150612

ตำแหน่งงานว่างBC Admin

ตำแหน่งงานว่างBC Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- ดูเเลจัดการบริหาร ระบบ Database : SQL Server, MySQL (Backup, Maintenance)
- ตรวจสอบ WorkFlow BC Account สัมพันธ์กับการทำงานของแผนกบัญชี
- ดูเเลระบบ Windows Server ในการใช้งานร่วมกับระบบ BC Account
- สร้างฐานข้อมูลโปรแกรม BC Account เเละ Maintenance การใช้งานในเครือ BC5 Tools
- ปิดงวดระบบฐานข้อมูล BC Account
- เขียน Script SQL Views เเละรายงาน BC Easy report ตามความต้องการของบริษัท
- ใช้ ODBC เชื่อมต่อระบบโปรแกรมอื่นๆ กับฐานข้อมูลในโปรแกรม BC Account
- ดูเเลระบบ Network (Vlan, VPN) การใช
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149756

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (รายเดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (รายเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
1.มีใบอนุญาติขับขี่
2.มีความรอบคอบ ความปลอดภัยในการขับรถ
3.ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149755

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Assistant Marketing Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Assistant Marketing Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
-กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการวิเคราะห์แนวทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
-จัดกิจกรรมทางการตลาด และวางแผน Promotion เพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ในช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
-จัดการและประสานงานกิจกรรมการตลาดออนไลน์ / ออฟไลน์ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของ บริษัท ในช่องทางต่างๆ ในการประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149649

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
- ประสานงานขายและการตลาด
- สนับสนุนงานต่างๆของแผนกขายและการตลาด
- สนับสนุนงานธุรการทั่วไป
- เก็บสถิติข้อมูลต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149655

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า (รายเดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า (รายเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
-จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
-ยกสินค้าให้ฝ่ายจัดส่ง
-จัดเรียงสินค้าตาม Order
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-------------------------------------------------
**สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่