เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 087875

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงขนม (เชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงขนม (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9600+

งานประจำ : 9600+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับบริการบนรถโดยสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086951

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PARTIME HOSTEL

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PARTIME HOSTEL

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
รับงานต่อเนื่องจากอีกกะหนึ่ง เริ่มจากตรวจเช็ค ความเรียบร้อยของบ้าน เป็นอย่างแรกว่าในช่วงที่เราไมไ่ด้อยู่ ทำงานนั้น
HOSTEL เป้นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่จะต้องทำ ต้องเติม ต้องดำเนินการในช่วงกะเราหรือไม่ นับจำนวนเงิน ส่งต่อ
และสิ่งที่ควรรู้ เช่นแขกคนไหนออกกี่โมง ต้องติดต่อ หรือเตรียมอะไรให้เขาไหม มีแขกคนไหนมีปัญหาอยู่แล้วบ้า
ในเรือ่งอะไร แขกคนไหนจ่ายแล้วหรือยังไมไ่ด้จ่าย ขั้นตอน เหมือนมีการ อัพเดท รายละเอียด ทั้งหมด จากนัน
ก็จะเตรียมในพื้นที่ของส่วนล๊อบบี้ ใหพร้อมรองรับแขก ที่จะเข้าใหม่ หรือ เตรี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086004

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 9,600+

งานประจำ : 9,600+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
บริหารจัดการสต็อคอะไหล่ตาม order

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084403

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
- สามารถปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินได้
- ความรู้ความสามารถด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30, เป็นอย่างดี
- ความรู้ด้านนำส่งประกันสังคม
- ความรู้ ระบบซื้อ(เจ้าหนี้),ระบบขาย(ลูกหนี้),ระบบการเงิน(รายได้),ระบบสินค้าคงเหลือ ในระบบบัญชีสำเร็จรูป Express I
- สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป Express I ได้
- สามารถปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินได้
- ความรู้ความสามารถด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30, เป็นอย่าง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083836
เลขที่ประกาศ : 082712

พนักงานคาร์โก้ (เชียงใหม่)

พนักงานคาร์โก้ (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9600++

งานประจำ : 9600++ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1.ควบคุมดูแลพระกว่รคลังสินค้าในการรับ เก็บรักษา และการจ่ายสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
3.จดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน
4.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 082652

นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิค DESIGN

นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิค DESIGN

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สามารถตัดต่อและออกแบบงานกราฟฟิคได้ ใช้โปรแกรม PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR และโปรแกรม
พื้นฐานในการตัดต่อรูป ตัดต่อวีดีโอได้ใจรักการออกแบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงข้อมูลบนเวบให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพิ่ม เติมเนื้อหา ข้อมุล รุปภาพ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082653

นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาดออนไลน์

นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาดออนไลน์

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึง SOCIAL MEDIA
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เข้าสู้ช่องทางการจัดจำหน่ายในระบบ ELECTRONIC MARKETTING
ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ให้มีความพร้อมทันสมัยอยู่เสมอรับผิดชอบในส่วนงานของON LINE MARKETTING
ประสานงานกับลูกค้า และทีมงานในการจัดทำ WEBSITE FANPAGEMOBLE APPLICATION FACEBOOK APPLICATION
ร่วมศึกษา และสร้างแนวคิดใมห่ ๆ ในการสร้างในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ถึงกลุ่มลูกค้า อย่างมีประสิทธภาพ
มากที่สุด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082651

พนักงานบัญชี-การเงิน (accountant) ประจำสำนักงานยิ่งโอฬาร วิภาวดีรังสิต 43/สำนักงานโฮมเพลส (ทองหล่อ 13)

พนักงานบัญชี-การเงิน (accountant) ประจำสำนักงานยิ่งโอฬาร วิภาวดีรังสิต 43/สำนักงานโฮมเพลส (ทองหล่อ 13)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT PROJECT SALE กลุ่มลูกค้า IT SOLUTION ของบริษัทแนะนำ COMPLY
SPEC IT จัดำท แทละรักษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี แก่ลูกค้าติดตามวิเคระห์ สถานการณ์
ยอดขาย คู่แข่ง เพื่อปรับแผนงาน ขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ขององค์กรประสานงานทีมขC]ายประจำที่ OFFICE
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเพิ่มยอดขาย และรายงาน สรุปยอดขาย ACTION PLAN แก่หัวหน้า

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082714

หัวหน้าส่วนงานจัดการขนส่ง (เชียงราย)

หัวหน้าส่วนงานจัดการขนส่ง (เชียงราย)

งานประจำ : เงินเดือน 16000+

งานประจำ : 16000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จัดตารางและควบคุมการทำงานของพนักงานประจำรถ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081055

Accounting Support

Accounting Support

งานประจำ : เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,001 - 15,000 บาท เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1.ตอบปัญหาและให้คำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชี
2.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าใหม่

วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลา : 8.00-17.00น.
วันหยุด : หยุดตามวันนักขัตฤกษ์

เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยขยัน)

การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ทาง skype และพร้อมเริ่มงานทันที
www.smlsoft.com
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080601

พนักงานรับโทรศัพท์ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด ( อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ BTS ศาลาแดง )

พนักงานรับโทรศัพท์ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด ( อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ BTS ศาลาแดง )

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 18,000

งานประจำ : 13,000 - 18,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ดูแล ควบคุมงาน บริหารงาน สาขา AEC หนองคาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080600

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
บริการกำจัดแมลงให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมกับทีมาน(มีเจ้าหน้าที่คอยสอนงาน) มีนักวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ปลอดภัยจากสารเคมี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080598

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร / งานด้านเอกสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080299

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
รับส่งเอกสาร / วางบิล ของบริษัท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080476

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

งานประจำ : เงินเดือน 9500+

งานประจำ : 9500+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080203

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
งานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080095

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080092

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

งานประจำ : เงินเดือน 11000+

งานประจำ : 11000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจประเมินผลการทำงานของพนักขับรถโดยสาร
- รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078872

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 - 30,000 + ปันผล

งานนอกเวลา : 15,000 - 30,000 + ปันผล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
- พัฒนา Web Application สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise
- พัฒนาระบบการรับ ส่ง ข้อมูล ผ่าน RESTful API กับ API ของคู่ค้าและอ่าน API Documents
- ทำงานร่วมกับ Back-end developer ในการพัฒนา Web Application
- วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ วางโครงสร้างการพัฒนาระบบ
- หากสามารถพัฒนาระบบดึงข้อมูล Data Scraping หรือทำ Data Analytics / Machine Learning (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่