เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่


เลขที่ประกาศ : 081055

Accounting Support

Accounting Support

งานประจำ : เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,001 - 15,000 บาท เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1.ตอบปัญหาและให้คำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชี
2.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าใหม่

วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลา : 8.00-17.00น.
วันหยุด : หยุดตามวันนักขัตฤกษ์

เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยขยัน)

การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ทาง skype และพร้อมเริ่มงานทันที
www.smlsoft.com
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080601
เลขที่ประกาศ : 080600

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
บริการกำจัดแมลงให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมกับทีมาน(มีเจ้าหน้าที่คอยสอนงาน) มีนักวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ปลอดภัยจากสารเคมี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080598

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร / งานด้านเอกสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080299

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
รับส่งเอกสาร / วางบิล ของบริษัท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080476

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

งานประจำ : เงินเดือน 9500+

งานประจำ : 9500+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080203

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
งานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080095

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080092

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

งานประจำ : เงินเดือน 11000+

งานประจำ : 11000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจประเมินผลการทำงานของพนักขับรถโดยสาร
- รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078872

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 - 30,000 + ปันผล

งานนอกเวลา : 15,000 - 30,000 + ปันผล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
- พัฒนา Web Application สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise
- พัฒนาระบบการรับ ส่ง ข้อมูล ผ่าน RESTful API กับ API ของคู่ค้าและอ่าน API Documents
- ทำงานร่วมกับ Back-end developer ในการพัฒนา Web Application
- วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ วางโครงสร้างการพัฒนาระบบ
- หากสามารถพัฒนาระบบดึงข้อมูล Data Scraping หรือทำ Data Analytics / Machine Learning (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078602

พนักงานจัดการยานยนต์

พนักงานจัดการยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 9,600

งานประจำ : 9,600 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1.ตรวจเช็คสภาพรถ BUS โดยสารก่อนใช้งาน
2.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078474

Messenger ประจำสำนักงานขอนแก่น (ด่วนมาก)

Messenger ประจำสำนักงานขอนแก่น (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 11,000

งานประจำ : 10,000 - 11,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
งานรับส่ง เอกสาร / วางบิล
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077410

หัวหน้าบัญชี

หัวหน้าบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 1XXXX

งานประจำ : 1XXXX เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่ กลุมลูกค้า IT PROJECT กลุ่มลูกค้า IT SOLOUTION ของบริษัท แนะนำ COMPLY
SPEC สินค้าไอที จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความสัมพันธ์ทีดี กับลูกค้า ติดตาม วิเคระห์สถานการณ์ ยอดขาย
คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขาย ให้ กลยุทธ์ขององค์กร และออกทริป ตจว เป็นบางครั้ง
ประสานานกับทีมขายประจำ OFFICE และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย
ACTION PLAn แก่หัวหน้างาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076672

นักวิชาการด้านแมลง ประจำสำนักงาน ขอนแก่น

นักวิชาการด้านแมลง ประจำสำนักงาน ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
สามารถอธิบายหลักชีววิทยาของสัตว์และแมลงรบกวนให้กับลูกค้าได้ และ ร่วมมือกับทีมงานหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแมลงรบกวน รวมถึงอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงรบกวนต่างๆ ให้กับพนักงาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076664

ธุรการงานขาย ประจำสำนักงาน เชียงราย

ธุรการงานขาย ประจำสำนักงาน เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ประสานงานแผนกการตลาด จัดพิมพ์เอกสารด้านการตลาด ฯลฯ
การต่อสัญญา พูดคุยกับลูกค้าทาง Tel ส่งเอกสารทาง Email
การนำเสนอบริษัทผ่านทาง Email (ส่ง company profile ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076673

ผู้ช่วยผู้จัดการ กำจัดแมลง

ผู้ช่วยผู้จัดการ กำจัดแมลง

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 25,000 หรือตามตกลง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ช่วยผู้จัดการ ด้านงานขาย ดูแลลูกค้า
ช่วยผู้จัดการ ด้านงานบริการกำจัดแมลง และ ทำความสะอาด
ช่วยผู้จัดการ ด้านงานสำนักงาน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076667

พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพ

พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
งานด้านบัญชี - การเงิน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076675

แม่บ้านประจำไซด์งาน จ.ขอนแก่น

แม่บ้านประจำไซด์งาน จ.ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 320 / วัน

งานประจำ : 320 / วัน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ดูแลทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076680

พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน เชียงราย

พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาทข

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาทข เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ความสำคัญ
บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า
ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม)
มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076663

Messenger ประจำสำนักงาน นนทบุรี

Messenger ประจำสำนักงาน นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
1. รับส่งเอกสารงานขาย (เฉพาะต่อสัญญาที่ธุรการฝ่ายขายรับผิดชอบ)
2. รับส่งเอกสารการเงิน (รับเช็ค วางบิล ใบเสร็จ)
3. ช่วยงานฝ่าย Stock (ยกของ ตรวจนับสินค้า packของ)

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่