เชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166058 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 166551

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน , กระทบยอดคงเหลือ , สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย , สรุปข้อมูลภาษีเบื้องต้น , ประสานงานสำนักงานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 167539

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน (งบประมาณ,วางแผนและติดตามงาน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน (งบประมาณ,วางแผนและติดตามงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162883

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- มีความรู้ด้านการติดตั้ง CCTV
- รับผิดชอบดูแลระบบเครื่องข่าย
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเฉพาะทางต่าง ๆ
- มีความรู้ด้านไฟฟ้าเบื่องต้น
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ดูแลงานด้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164726

ตำแหน่งงานว่างช่างงานหล่อ

ตำแหน่งงานว่างช่างงานหล่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน , กระทบยอดคงเหลือ , สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย , สรุปข้อมูลภาษีเบื้องต้น , ประสานงานสำนักงานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148272

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

**ไม่มีปัญหาในการไปทำงานไซต์ต่างจังหวัด**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153012

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน (รายรับรายจ่าย สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน , กระทบยอดคงเหลือ , สรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย , สรุปข้อมูลภาษีเบื้องต้น , ประสานงานสำนักงานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151503

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล และประสานงาน (ส่วนปฏิบัติการ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล และประสานงาน (ส่วนปฏิบัติการ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป ตามตกลง

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป ตามตกลง เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
เน้นทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหา คิดทดลองทำนำเสนอ ปฏิบัติงานด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมใกล้ชิด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148273

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ
- ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อยและคนงาน


** สามารถเดินทางไปช่วยงานตามไซต์งานของบริษัท
ได้ทุกจังหวัด

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142281

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานยะลา)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 15/08/2563

เลขที่ประกาศ : 142231

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (เดินทางต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (เดินทางต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- เขียนแบบโครงสร้างงานไฟฟ้า
- ถอดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการและวางแผนการใช้วัสดุ
- ควบคุมงานส่วนงานระบบไฟฟ้า+สุขาภิบาลดับเพลิง+ปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบ
- เดินทางปฏิบัติงานไซต์งานต่างจังหวัดได้
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน
- เดินทาง ช่วยงานต่างจังหวัดได้ทุกไซต์งาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 14/08/2563

เลขที่ประกาศ : 142224

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางได้ทุกจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางได้ทุกจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 14/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141045

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (ต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (ต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ทำเอกสารตั้งเบิก สดย่อย - ออกใบสั่งซื้อ
- ติดต่อประสานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำเอกสารตั้งเบิกรายการต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในไซต์งาน


** มีที่พักและค่าเดินทางให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 28/07/2563
เลขที่ประกาศ : 140894

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (สมุทรสงคราม)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งาน (สมุทรสงคราม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ทำเอกสารตั้งเบิก สดย่อย - ออกใบสั่งซื้อ
- ติดต่อประสานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำเอกสารตั้งเบิกรายการต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในไซต์งาน

** ทำงานที่ไซต์งานอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 7
จ.สมุทรสงคราม
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 138272

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (เดินทางต่างจังหวัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- วางแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน , ประจำปี
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานตรงตามแผนงาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ
- ควบคุม โฟร์แมน คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
- เดินทางตรวจงานต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีไซต์งานต่างๆ
- จ.กระบี่
-
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137588

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
- ทำเอกสารตั้งเบิกเงิน , ผลงานผู้รับเหมา
- เปิด PO สั่งซื้อวัสดุ
- ดูแลคนงานต่างด้าว , ต่ออายุเอกสารคนงาน (90 วัน)

** มีที่พักที่ไซต์งานให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137083

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานกระบี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
- ทำเอกสารตั้งเบิกเงิน , ผลงานผู้รับเหมา
- เปิด PO สั่งซื้อวัสดุ
- ดูแลคนงานต่างด้าว , ต่ออายุเอกสารคนงาน (90 วัน)

** มีที่พักที่ไซต์งานให้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 29/05/2563

เลขที่ประกาศ : 134902

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- มีความรู้ทางด้านภาษีระดับปานกลาง
- วางแผนระบบภาษีของบริษัท
- บริหารจัดการด้านภาษีและกระบวนการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบภาษีต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
- บริหารจัดการยอดคงเหลือทางภาษี
- เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10/04/2563

เลขที่ประกาศ : 134903

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อ
- ตรวจสอบและออกเอกสาร PO
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทและภายนอก
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10/04/2563
เลขที่ประกาศ : 131569

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซต์งานชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ดูแลงานด้านธุรการ ความเรียบร้อยไซต์งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- งานด้านเอกสาร สั้งซื้อของ ตั้งเบิกเอกสาร
- ดูแลงานเอกสารต่างด้าว วันหมดอายุ Passport Visa และคนงานต่างด้าว
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 26/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131119

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา(ยะลา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- อ่านแบบ เคลียร์แบบก่อสร้าง
- คิดปริมาณ วัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในดครงการ
- ควบคุม คนงาน ให้ทำงานได้ตรงตามแผน
( ดูแลคนงาน นำคนงานเข้าทำงานด้วยตัวเอง )
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 22/02/2563

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่